Luận Văn Thạc Sĩ Hiệu Quả Của Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Đại Học Đối Với Công Tác Hỗ Trợ Việc Học Tập

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Apr 11, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hiệu Quả Của Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Đại Học Đối Với Công Tác Hỗ Trợ Việc Học Tập Của Người Học Tại Một Số Trường Đại Học Của Việt Nam
  Kết quả nghiên cứu đã hoàn thành được các mục tiêu của đề tài đặt ra. Sau khi được kiểm định chất lượng 01 năm, tất cả các trường đại học được nghiên cứu đã có cải tiến trong công tác hỗ trợ hoạt động học tập cho người học. Cụ thể: các trường thuộc khu vực miền Bắc có những cải tiến tốt hơn các trường thuộc khu vực miền Trung và miền Nam; Hoạt động hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ khác có mức cải tiến tốt hơn hoạt động hỗ trợ về cơ sở vật chất, học liệu và trang thiết bị phục vụ học tập.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Tô Thị Thu Hương
  • Tác giả: Trịnh Thị Nhung
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67806
  https://drive.google.com/uc?id=15EHYh-ZLvSS9jspJyxA4uwhitIgOZ_Gv
   

Share This Page