Luận Án Tiến Sĩ Hoàn Thiện Kỹ Năng Dạy Học Cho Trợ Giảng Ở Đại Học Quân Sự Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 12, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Kỹ Năng Dạy Học Cho Trợ Giảng Ở Đại Học Quân Sự Hiện Nay
  Tác giả đã đưa ra quan niệm mới về hoàn thiện kỹ năng dạy học cho trợ giảng ở nhà trường đại học quân sự hiện nay. Theo đó, hoàn thiện kỹ năng dạy học là một khái niệm động, được tiến hành thường xuyên đối với giảng viên đại học nói chung, giảng viên ở đại học quân sự nói riêng. Mục tiêu và nội dung hoàn thiện kỹ năng dạy học cho trợ giảng là hoàn thiện theo chuẩn chức danh nhà giáo, đồng thời hoàn thiện theo yêu cầu phát triển mới của lý luận dạy học và thực tiễn sư phạm quân sự.
  Luận án đã xác định được các kỹ năng cơ bản trong nhóm kỹ năng chuẩn bị và tiến hành bài giảng để hoàn thiện cho trợ giảng; đặc trưng chức danh nhà giáo; con đường hoàn thiện, tiêu chí đánh giá và những yếu tố tác động tới quá trình hoàn thiện kỹ năng dạy học của trợ giảng. Trong đó, luận án đã xác định được các nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hoàn thiện kỹ năng dạy học của trợ giảng ở đại học quân sự hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Trần Đình Tuấn, PSG, TS. Trần Thị Tuyết Oanh
  • Tác giả: Thân Văn Quân
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2013
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=9200

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page