Luận Văn Thạc Sĩ Kết Hợp Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Và Phương Pháp Đóng Vai Trong Dạy Học Môn Công Tác Quốc Phòng

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Apr 25, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kết Hợp Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Và Phương Pháp Đóng Vai Trong Dạy Học Môn Công Tác Quốc Phòng, An Tinh Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Đại Học Thái Nguyên
  Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN, gọi tắt là Trung tâm) là một đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên, có nhiệm vụ đào tạo phần kiến thức an ninh, quốc phòng cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), góp phần đắc lực vào quá trình hình thành năng lực, phẩm chất của người học trong toàn Đại học. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chống lại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, Trung tâm phải đổi mới toàn diện quá trình đào tạo, đẩy mạnh việc vận dụng phương pháp dạy học hiện đại, sát thực tế, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và bồi dưỡng năng lực tư duy, rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn cho người học (NH).
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Đồng Văn Quân
  • Tác giả: Triệu Văn Quân
  • Số trang: 147
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/ket-hop-229576.html
  https://drive.google.com/uc?id=1UpAVQ-y1-LQpxOmswMagNuyEP8hlajKh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page