Luận Văn Thạc Sĩ Khảo Sát Thực Trạng Nhận Thức Của Cộng Đồng Về Các Rối Loạn Phát Triển Ở Trẻ Em

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by nhandanglv123, Sep 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Khảo Sát Thực Trạng Nhận Thức Của Cộng Đồng Về Các Rối Loạn Phát Triển Ở Trẻ Em
  Mặc dù đã có những nghiên cứu khác về nhận thức của các nhóm khác nhau về các rối loạn phát triển đơn lẻ, đây là nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu trên diện rộng (cộng đồng) và tại các thành phố đại diện và trên tất cả các rối loạn phát triển. Nghiên cứu đã làm rõ lịch sử nghiên cứu và các khái niệm liên quan. Nghiên cứu thực tiễn đã tìm hiểu nhận thức của cộng đồng về biểu hiện, nguyên nhân và can thiệp điều trị cho trẻ có rối loạn phát triển cụ thể. Kết quả điều tra thực trạng cho thấy nhận thức của cộng đồng về các rối loạn phát triển ở trẻ em còn một số hạn chế, một bộ phận cộng đồng chưa từng nghe nói hoặc chưa biết về rối loạn phát triển. Nhìn chung cộng đồng có hiểu biết khá đúng về biểu hiện và can thiệp, song vẫn còn một bộ phận cộng đồng hiểu chưa chính xác về biểu hiện, còn có sự nhầm lẫn về dấu hiệu giữa các rối loạn phát triển với nhau hay giữa biểu hiện của rối loạn phát triển thần kinh với biểu hiện/triệu chứng của các rối loạn tâm thần (trầm cảm, tâm thần phân liệt…) Về can thiệp/điều trị bên cạnh những người có nhận thức khá đúng, vẫn còn một bộ phận cộng đồng có kiến thức hạn chế về các phương pháp can thiệp có bằng chứng khoa học.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Bahr Weiss , TS. Trần Văn Công
  • Tác giả: Hoàng Dương
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64333
  https://drive.google.com/uc?id=1FRpAy7vVOP0B0MkO4i0dR8AdW5K6vgpk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page