Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa (NXB Xuân Thu 1972) - Vương Hồng Sển, 544 Trang

Discussion in 'Giới Thiệu Sách Xưa' started by admin, Dec 16, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Đồ gốm, đồ sứ đối với người Trung Hoa.
  Chương 2. Bước đường tiến hóa từ thuở sơ khai đến thế kỷ XVIII.
  Chương 3: Khảo về vật liệu cần thiết để làm ra đồ sành.
  Chương 4: Phương pháp chế tạo đồ sành.
  Chương 5: Hình thù và công dụng của đồ sành đồ sứ.
  Chương 6: Ý nghĩa của các kiểu vẽ trên sứ Trung Quốc.
  Chương 7: Kỹ thuật vẽ vời trên đồ sứ. Kỹ thuật vẽ trên thai
  Chương 8: Các tình tuồng, kiểu vở vẽ trên đồ sứ.
  Chương 9: Nói về niên hiệu chế tạo và các dấu hiệu khác trên đồ sành sứ.
  • Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa
  • NXB Xuân Thu 1972
  • Vương Hồng Sển
  • 544 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/0Bw7VKLW0tJCrUE5BeWs0cEN1LUk
   

Share This Page