Lễ Bái Tam Bảo (NXB Hạnh Phúc 1959) - Vansarakkhita Bhikkhu, 64 Trang

Discussion in 'Giới Thiệu Sách Xưa' started by admin, Nov 29, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa ‒ Tôi xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó. Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (Đọc 3 lần, lạy 1 lạy)
  • Phật Giáo Nguyên Thủy
  • Lễ Bái Tam Bảo
  • NXB Hạnh Phúc 1959
  • Vansarakkhita Bhikkhu
  • Dịch: Hộ Tông
  • 64 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/955ACD730A4343E
   

Share This Page