Luận Án Tiến Sĩ Mô Hình Đánh Giá Kết Học Tập Của Sinh Viên Trong Đào Tạo Theo Tín Chỉ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 5, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Mô Hình Đánh Giá Kết Học Tập Của Sinh Viên Trong Đào Tạo Theo Tín Chỉ
  Đề tài luận án đã xác lập được khung lí thuyết của mô hình đánh giá kết quả học tập (ĐGKQHT) của sinh viên (SV) trong đào tạo theo tín chỉ, cụ thể là: (1) Các khái niệm về kết quả học tập (KQHT), Đánh giá và ĐGKQHT, lý luận cơ bản về ĐGKQHT trong giáo dục đại học (GDĐH) như vai trò, nguyên tắc, phương thức, quy trình ĐGKQHT và đặc biệt là đặc điểm, yêu cầu đối với ĐGKQHT trong đào tạo theo tín chỉ; (2) Quan điểm về năng lực và sự PTNL của SV trong quá trình dạy học đại học (QTDHĐH), quan điểm về ĐGKQHT theo định hướng PTNL SV, quan điểm về ĐGKQHT và sự PTNL SV trong QTDHĐH theo tín chỉ; (3) Quan niệm về mô hình và mô hình ĐGKQHT của SV trong đào tạo theo tín chỉ, trong đó làm rõ khái niệm, các thành tố và mối liên hệ giữa các thành tố trong cấu trúc nội dung và cấu trúc hoạt động của mô hình ĐGKQHT theo định hướng PTNL SV trong đào tạo theo tín chỉ.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Bá Lãm
  • Tác giả: Nguyễn Thành Nhân
  • Số trang: 322
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=18157

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 27, 2019

Share This Page