Luận Án Tiến Sĩ Mô Hình Dạy Học Theo Tiếp Cận Năng Lực Trong Đào Tạo Giáo Viên Kỹ Thuật

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jun 15, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-15_23-52-14.png
  Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.
  - Tổng hợp được hệ thống cơ sở lý luận về dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật;
  - Phân tích được mối liên hệ giữa dạy học và quá trình hình thành năng lực trong đào tạo giáo viên kỹ thuật;
  - Đề xuất được mô hình lý thuyết về dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kỹ thuật dựa trên luận điểm của phơơng pháp tiếp cận năng lực;
  - Phân tích và sáng tỏ 10 thực trạng trong dạy học ở 05 trường ĐHSPKT là cơ sở quan trọng để đê xuất các biện pháp triển khai mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kỹ thuật;
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Khánh Đức, TS. Trần Văn Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Hợp
  • Số trang: 307
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39337
  https://drive.google.com/file/d/1PDkTFj02-1MjYqf6CYpXKYKdZzqP_iRB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page