Luận Văn Thạc Sĩ Mô Phỏng Các Kịch Bản Sóng Thần Phát Sinh Trên Đới Đứt Gãy Kinh Tuyến 109o Và Đánh Giá Độ Nguy Hiểm

Discussion in 'Chuyên Ngành Hải Dương Học' started by nhandanglv123, Jul 13, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Mô Phỏng Các Kịch Bản Sóng Thần Phát Sinh Trên Đới Đứt Gãy Kinh Tuyến 109o Và Đánh Giá Độ Nguy Hiểm Sóng Thần Cho Dải Ven Biển Nam Trung Bộ
  Chương 1. Khái quát về sóng thần. Chương 2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp luận và quy trình thực hiện đánh giá độ nguy hiểm sóng thần. Chương 3. Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. Kết luận và Kiến nghị: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu, một sốnhận xét về kết quả nghiên cứu và đưa ra kiến nghị.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hải dương học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hồng Phương
  • Tác giả: Vũ Văn Phòng
  • Số trang: 88
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69721
  https://drive.google.com/uc?id=1lmyir8xHa5PUaOeTvGiLwvOEfXe8W6AA
   

Share This Page