Luận Văn Thạc Sĩ Mối Liên Hệ Giữa Các Vấn Đề Sức Khỏe Tâm Thần Và Bắt Nạt Trực Tuyến Ở Học Sinh Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by nhandanglv123, Sep 15, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Mối Liên Hệ Giữa Các Vấn Đề Sức Khỏe Tâm Thần Và Bắt Nạt Trực Tuyến Ở Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tại Thành Phố Đà Nẵng
  Kết quả nghiên cứu cho thấy có 10.6% học sinh chỉ là thủ phạm của bắt nạt trực tuyến (BNTT), 6.2% học sinh chỉ là nạn nhân, 8.6% học sinh vừa là thủ phạm vừ a là nạn nhân và 74.6% học sinh không tham gia vào BNTT. Như vậy, tỉ lệ học sinh có hành vi BNTT là 19.2% và tỉ lệ học sinh bị bắt nạt là 14.8%. Học sinh nam có xu hướng nhiều hơn trong việc trở thành thủ phạm của BNTT. Bên cạnh đó, học sinh có thể vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của BNTT. Đồng thời qua kết quả phân tích cũng thấy được rằng thời gian trẻ lên mạng cũng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong cả việc trẻ bị bắt nạt hoặc đi bắt nạt người khác. Học sinh THPT ở Đà Nẵng cho thấy có nhiều biểu hiện về căng thẳng xã hội, lo âu, rối loạn dạng cơ thể, vấn đề tập trung chú ý. Trong đó, học sinh nữ có xu hướng có nhiều biểu hiện về lo âu hơn học sinh nam. Học sinh khối lớp 10 cho thấy có biểu hiện về rối loạn dạng cơ thể cao nhất trong khi học sinh khối lớp 12 lại có nhiều biểu hiện nhất về tính bất thường.
  • Luận văn thạc sĩ tâm lý
  • Chuyên ngành Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Công
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hạnh
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63803
  https://drive.google.com/uc?id=1zC4pW_bwkgngURmnfR1oVh0-dgDtxq4o
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page