Luận Văn Thạc Sĩ Mối Quan Hệ Giữa Sự Hỗ Trợ Xã Hội Và Mức Độ Stress Của Mẹ Có Con Chậm Phát Triển Tâm Thần

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by nhandanglv123, Sep 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Mối Quan Hệ Giữa Sự Hỗ Trợ Xã Hội Và Mức Độ Stress Của Mẹ Có Con Chậm Phát Triển Tâm Thần
  Trẻ chậm phát triển tâm thần (CPTTT) là một trong những đối tượng rất cần sự quan tâm đặc biệt. Thống kê cho thấy tỉ lệ không nhỏ trẻ CPTTT trong dân số. Tỷ lệ CPTTT chiếm khoảng 0.37% dân số. Ngày 7/4/2001, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tỷ lệ CPTTT nặng chiếm 4.6% dân số ở các nước đang phát triển và khoảng 0.5 – 2.5% dân số ở các nước phát triển [7]. Theo kết quả số liệu điều tra của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ cho biết, tỷ lệ CPTTT ở Việt Nam chiếm 0.67% dân số [2]. Do đặc điểm nhận thức, trẻ CPTTT thường là nạn nhân của kỳ thị và có nguy cơ mắc các vấn đề tâm lý cao gấp 3 - 4 lần so với dân số. Trẻ CPTTT cũng là đối tượng thường bị lạm dụng về thể chất và tình dục [2].
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn: TS. Amie Alley Pollack
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan
  • Số trang: 94
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64304
  https://drive.google.com/uc?id=1SBIODZ4iRxNcBK3JpCfBUnNsUB2OXG4P
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page