Luận Văn Thạc Sĩ Mối Tương Quan Giữa Sự Gắn Kết Của Sinh Viên Trong Quá Trình Học Tập Với Kết Quả Học Tập

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Mối Tương Quan Giữa Sự Gắn Kết Của Sinh Viên Trong Quá Trình Học Tập Với Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp-Đại Học Thái Nguyên)
  Nghiên cứu phân tích mối tương quan giữa sự gắn kết của sinh viên trong quá trình học tập và kết quả học tập của sinh viên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Từ kết quả nghiên cứu đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên. Luận văn sử dụng phương pháp thông qua phiếu khảo sát với kích thước mẫu là 648 sinh viên, sử dụng phần mềm SPSS phân tích dữ liệu bằng phương pháp thống kê mô tả và thống kê suy luận để chỉ ra mối tương quan giữa sự gắn kết của sinh viên với kết quả học tập.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Tăng Thị Thùy
  • Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Huyền
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99986
  https://drive.google.com/uc?id=1wi8ZhIr93B81tVEq3YZS6dif9VuFhix1
   

Share This Page