Luận Văn Thạc Sĩ Một Nghiên Cứu Về Dạng Toán Đếm Hình Hình Học Ở Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Tiểu Học' started by quanh.bv, Aug 18, 2021.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

    upload_2021-8-18_1-32-42.png
    Ở bậc Tiểu học hiện nay, môn Toán được đánh giá là một môn học quan trọng và chiếm thời lượng đáng kể trong phân bố của chương trình. Môn Toán được chia thành nhiều chủ đề khác nhau như số học, hình học, toán có lời văn, đại lượng và đo đại lượng, thống kê và các yếu tố đại số, trong đó chủ đề hình học là chủ đề được dạy xuyên suốt từ lớp 1 cho đến lớp 5. Tuy nội dung kiến thức hình học ở chương trình tiểu học hiện nay chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những khái niệm hình học cơ bản như điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, nhận diện một số hình hình học đơn giản như tam giác, tứ giác, hình chữ nhật, … kèm với cách tính chu vi, diện tích, thể tích các hình nhưng đây là một trong những chủ đề hay và hấp dẫn đối với học sinh tiểu học.
    • Luận văn thạc sĩ giáo dục
    • Chuyên ngành Giáo dục tiểu học
    • Người hướng dẫn: TS. Dương Minh Thành
    • Tác giả: Võ Thị Ái Trinh
    • Số trang: 78
    • Kiểu file: PDF
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2017
    Link Download
    https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16103
    https://drive.google.com/uc?id=1O1cC9YoQfFKbyj2StiYIDuuTgpl0JOHF
    https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
     

Share This Page