Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Khoa Lý Trong Quá Trình Giảng

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Mar 18, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-18_22-7-49.png
  Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Khoa Lý Trong Quá Trình Giảng Dạy Môn Điện Đại Cương
  Trên thực tế, vấn đề tự học của sinh viên ở các trường đại học chưa được quan tâm đúng mức. Theo kết quả điều tra và đánh giá của chúng tôi thì sinh viên trường đại học sư phạm hiện nay rất lười đọc sách, lười tìm kiếm những kiến thức mới. Nhiều sinh viên có thói quen đến lớp “với cái đầu rỗng” và chỉ trông chờ vào bài giảng của thầy ở trên lớp. Cách học như vậy chưa phản ánh đúng bản chất của hoạt động học tập ở một trường đại học. Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho tình trạng này, trong đó lý do cơ bản là sinh viên chưa nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của tự học, chưa được trang bị những kỹ năng tự học cần thiết.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Thế Dân
  • Tác giả: Trương Đình Tòa
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2003
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16886
  https://drive.google.com/file/d/1Rl_ox6xvBAj9DJCikT7uKs_3t0O5u06L
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page