Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Khoa Lý Trường Đại Học Sư Phạm

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Mar 18, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-18_22-25-12.png
  Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Khoa Lý Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh Trong Quá Trình Giảng Dạy Môn Cơ Học Đại Cương
  Trong những năm gần đây, vấn đề đổi mới phướng pháp dạy học ở đại học đã được nhiều nhà khoa học nghiền cứu cả về lí luận lẫn thực tiễn. Tuy ý kiến còn khác nhau ở một số vấn đề, nhưng các nhà khoa học đều thống nhất: trong các hình thức tổ chức dạy học ở đại học thì hình thức tự học có vai trò quan trọng nhất. Nhiều kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, chất lượng sinh viên ra trường của đại học nói chung và của đại học sư phạm nói riêng, đều có nhiều vấn đề phải bàn đến. Sinh viên các nước tiên tiến trên thế giới, sau khi ra trường là thích ứng nhanh với thị trường lao động phát triển hết sức sôi động, và đa dạng về nhu cầu
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Thế Dân
  • Tác giả: Dương Đào Tùng
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2003
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16887
  https://drive.google.com/file/d/18PSAppRk1pj2OxcB7TtQJ_t-sPF7Fbxa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page