Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Khó Khăn Trong Quá Trình Sử Dụng Kỹ Thuật Tái Cấu Trúc Nhận Thức Và Hoạt Hóa Hành Vi

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by nhandang123, Nov 30, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Một Số Khó Khăn Trong Quá Trình Sử Dụng Kỹ Thuật Tái Cấu Trúc Nhận Thức Và Hoạt Hóa Hành Vi Đối Với Trẻ Em Vị Thành Niên Có Rối Loạn Trầm Cảm
  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về “Nhận thức hành vi” liệu pháp và 2 kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi: Đặc điểm tâm lý lâm sàng của trẻ vị thành niên có rối loạn trầm cảm; Can thiệp "nhận thức hành vi" và hai kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi. Xác định những khó khăn trong việc sử dụng 2 kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành cho trẻ vị niên có rối loạn trầm cảm. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh nhằm giảm thiểu, khắc phục những khó khăn trong quá trình ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi.
  • Luận văn thạc sĩ tâm lý học
  • Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Pollack Amine, Ths. Trần Thành Nam
  • Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
  • Số trang:142
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1011823
  https://drive.google.com/file/d/1UBQFj4mpsY0_qmwC6zPQgVaVmsuEDs8R
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 3, 2022

Share This Page