Luận Văn Tốt Nghiệp Ngân Hàng Nông Thôn - Nguyễn Văn Tuấn

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Sep 24, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  • Phần dẫn nhập. Tầm quan trọng của tín dụng nông thôn
  • Phần thứ nhất. Sự tiến triển của các định chế về tín dụng nông nghiệp
   • Chương một. Sự quản trị Ngân hàng phát triển nông nghiệp
    • Tiết một. Tổ chức và kiểm soát
     • Mục I. Tại trung ương
     • Mục II. Tại địa phương
    • Tiết hai. Tài chính và nhân viên
     • Mục I. Tài chính
     • Mục II. Nhân viên
   • Chương hai. Hoạt động và thành quả của Ngân hàng phát triển nông nghiệp
    • Tiết một. Hoạt động của Ngân hàng phát triển nông nghiệp
     • Mục I. Nghiệp vụ tín dụng
     • Mục II. Nghiệp vụ tiếp liệu và nghiệp vụ quỹ 45
    • Tiết hai. Thành quả của Ngân hàng phát triển nông nghiệp
     • Mục I. Thành quả trong công cuộc kinh doanh
     • Mục II. Thành quả trong công cuộc phát triển kinh tế
  • Phần thứ hai. Ngân hàng nông thôn
   • Chương một. Sự quản trị Ngân hàng nông thôn
    • Tiết một. Cổ phần và cổ đông
     • Mục I. Cổ phần
     • Mục II. Cổ đông
    • Tiết hai. Tổ chức Ngân hàng nông thôn
     • Mục I. Ban quản trị
     • Mục II. Ban điều hành
    • Tiết ba. Kiểm soát Ngân hàng nông thôn
     • Mục I. Nhiệm vụ của Ủy viên kiểm soát
     • Mục II. Điều kiện tuyển lựa Ủy viên kiểm soát
   • Chương hai. Hoạt động của Ngân hàng nông thôn
    • Tiết một. Nghiệp vụ tín dụng
     • Mục I. Tín dụng nông nghiệp
     • Mục II. Tín dụng tiểu thương
     • Mục III. Tín dụng tiểu công nghệ
     • Mục IV. Tín dụng qua hợp tác xã và Hiệp hội nông dân
    • Tiết hai. Nghiệp vụ ký ngân
     • Mục I. Ký ngân tiết kiệm và ký ngân định kỳ
     • Mục II. Ký ngân hoạt kỳ
   • Chương ba. Điều kiện thành lập Ngân hàng nông thôn
    • Tiết một. Hồ sơ và sự chọn lựa vị trí thành lập Ngân hàng nông thôn
     • Mục I. Hồ sơ xin thành lập Ngân hàng nông thôn
     • Mục II. Sự chọn lựa vị trí xin thành lập Ngân hàng nông thôn
    • Tiết hai. Điều kiện về nhân sự
    • Tiết ba. Điều kiện về trụ sở và góp vốn
    • Tiết bốn. Điều kiện về lập hội và thời gian chuẩn bị
  • Phần tổng kết. Nhận xét và đề nghị
   • A. Nhận xét vá đề nghị đối với Ngân hàng phát triển nông nghiệp
   • B. Nhận xét vá đề nghị đối với Ngân hàng nông thôn
  • Phụ đính
  • Thư mục tham khảo
  THÔNG TIN
  • Ngân hàng nông thôn : luận văn Tốt nghiệp / Nguyễn Văn Tuấn ; Giáo sư hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Văn
  • Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
  • Chủ đề: Kinh tế học -- Kinh tế học tài chính -- Ngân hàng
  • Nhà xuất bản: Học viện Quốc gia Hành chánh
  • Năm xuất bản: 1972
  • Loại tài liệu: Luận văn
  • Mô tả vật lý: 118 Trang
  • Ngôn ngữ: vie
  • Tác giả phụ: Học viện Quốc gia Hành chánh (Sài Gòn)
  • Thẻ: 332.109597
  • Thẻ: Luận văn Việt Nam
  • Thẻ: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng Việt Nam Cộng Hòa
  • Thẻ: Tín dụng ngân hàng Việt Nam Cộng Hòa
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1444/1196/4/1469/0/0/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page