Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Nội Thương - Nguyễn Văn Dũng

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Sep 25, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  • Chương dẫn nhập
  • Chương 1. Quá trình và hiện trạng nội thương
   • Mục 1. Quá trình nội thương
    • Đoạn 1. Sự tiến hóa của nội thương
    • Đoạn 2. Đặc tính của nội thương
   • Mục 2. Hiện trạng nội thương Việt Nam
    • Đoạn 1. Khung cảnh kinh tế
    • Đoạn 2. Đặc điểm của hiện trạng nội thương
  • Chương 2. Cơ cấu và luật lệ nội thương
   • Mục 1. Tín dụng nội thương
    • Đoạn I. Đại cương
    • Đoạn II. Sự thành lập giao kèo tín dụng
    • Đoạn III. Vai trò của hụi trong nội thương
   • Mục 2. Cơ cấu nội thương
    • Đoạn I. Thị trường thôn quê
    • Đoạn II. Thị trường thánh thị
   • Mục 3. Luật lệ nội thương
    • Đoạn I. Điều kiện để hoạt động trong ngành nội thương
    • Đoạn II. Quy chế vật giá
    • Đoạn III. Phân suất quân bình
    • Đoạn IV. Vi phạm luật lệ nội thương
   • Mục 4. Vai trò nội thương
    • Đoạn I. Phân phối sản phẩm
    • Đoạn II. Điều hòa thị trường
  • Chương 3. Những cải thiện trong lãnh vực nội thương
   • Đoạn 1. Cải thiện của tư nhân
   • Đoạn 2. Cải thiện của chính quyền
  • Chương tổng kết
   • Đoạn 1. Đặc tính chung của ngành nội thương
   • Đoạn 2. Cải thiện nội thương
  • Tài liệu tham khảo
  THÔNG TIN
  • Ngành nội-thương : luận văn Tốt nghiệp / Nguyễn Văn Dũng ; Giáo sư hướng dẫn : Phan Thiện Giới
  • Tác giả: Nguyễn Văn Dũng
  • Chủ đề: Thương mại, truyền thông, vận tải -- Thương mại (Mậu dịch)
  • Nhà xuất bản: Học Viện Quốc gia Hành chánh
  • Năm xuất bản: 1971
  • Loại tài liệu: Luận văn
  • Mô tả vật lý: 96 Trang
  • Ngôn ngữ: vie
  • Diện bao quát: Việt Nam Cộng Hòa Chính sách kinh tế
  • Diện bao quát: Việt Nam Cộng Hòa Điều kiện kinh tế
  • Diện bao quát: Việt Nam Cộng Hòa Thương mại
  • Tác giả phụ: Học Viện Quốc gia Hành chánh (Sài Gòn)
  • Thẻ: 338.9597
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1449/1201/4/660/0/0/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page