Luận Văn Thạc Sĩ Nghề Làm Đáy Ở Vùng Hạ Lưu Cửu Long Đồng Nai

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Jul 12, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong một xã hội có các cơ cấu đang biến đổi như xã hội Việt Nam, người ta sẽ quên dần những nếp sống, những sinh hoạt cũ. Những kỹ thuật cổ hủ và cổ truyền sẽ biến dần vì không được dùng đến. Và rồi những gì phong phú nhất trong một giai đoạn văn minh sẽ mai một đi vì không được giữ gìn, ghi chép lại. Tình trạng trên xãy ra ở nhiều nơi. Các nhà nhân chũng học đồng ý là phải ghi chép, sưu tầm ngay những tài liệu chữ viết hoặc vật chất. Georges Fradier, tác giả bài "Nhân chũng học cầu cứu đã nói:" Nếu khóc lóc vì những sự tàn hại đã qua là vô ích thì ta nên nhận định về những sự tàn hại đang có trong lúc này". Những thí dụ về các việc phải làm ngay có thể tìm thấy ở nhiều nơi.
  • Tiểu luận cao học nhân chủng học
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Phước
  • Hướng dẫn: Gs. Nghiêm Thẩm
  • 250 Trang
  • File PDF-SCAN
  • ĐH Văn Khoa Sài Gòn 1968
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=226379
   

Share This Page