Luận Văn Thạc Sĩ Nghệ Thuật Chạm Khắc Đình Liên Hiệp Ứng Dụng Vào Bài Tập Nghiên Cứu Vốn Cổ Dân Tộc Của Sinh Viên

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Mar 13, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghệ Thuật Chạm Khắc Đình Liên Hiệp Ứng Dụng Vào Bài Tập Nghiên Cứu Vốn Cổ Dân Tộc Của Sinh Viên Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật
  Việt Nam, một đất nước nhỏ bé nhưng có nhiều giá trị văn hóa được thế giới quan tâm, tiêu biểu là những di tích, những kiệt tác văn hóa được công nhận là di sản thế giới, di sản văn hóa phi vật thể. Tất cả chứng minh cho một đời sống văn hóa phong phú, giàu bản sắc của cha ông ta để lại từ đời xưa. Những giá trị văn hóa đó tồn tại dưới dạng vật chất, hoặc phi vật chất và là vốn cổ của dân tộc ta. Vấn đề gìn giữ bản sắc sân tộc cũng như vốn cổ dân tộc ngày càng được chú trọng và đầu tư, việc bảo tồn vốn cổ có ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa người Việt
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Đình Tuấn
  • Tác giả: Nguyễn Thúy Hà
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương 2018
  Link Download
  http://www.spnttw.edu.vn/userfiles/files/1_nguyenthuyha.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page