Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Thủy Triều Và Nước Dâng Tới Sóng Trong Bão Bằng Mô Hình Số Trị Tích Hợp

Discussion in 'Chuyên Ngành Hải Dương Học' started by nhandanglv123, Jul 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Thủy Triều Và Nước Dâng Tới Sóng Trong Bão Bằng Mô Hình Số Trị Tích Hợp Tại Ven Biển Quảng Ninh-Hải Phòng
  Tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều kết hợp với nước dâng do bão tới sóng trong bão. Để nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của thủy triều và nước dâng tới sóng biển, mô hình số trị hải dương tích hợp sóng, thủy triều và nước dâng do bão được áp dụng để tính toán trường sóng trong bão theo 2 phương án là có và không xét tới ảnh hưởng của thủy triều và nước dâng. Khu vực áp dụng nghiên cứu là ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hải dương học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bá Thủy, TS. Nguyễn Kim Cương
  • Tác giả: Trần Văn Khanh
  • Số trang: 63
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69684
  https://drive.google.com/uc?id=1hgoKU5NchKhy3lS-s-M2PRtIjS-f5u5t
   

Share This Page