Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Bài Tập Phát Triển Sức Bền Chuyên Môn Cho Vận Động Viên Bóng Đã Nữ U17 Quốc Gia

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Jul 30, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-30_17-3-23.png
  1. Luận án đã xác định được đặc điểm ưu tiên phát triển sức bền chuyên môn trong mô hình vận động viên bóng đá U17 và lựa chọn được 5 test đảm bảo tính khả thi, độ tin cậy, tính thông báo, đồng thời xây dựng được tiêu chuẩn đánh giá sức bền chuyên môn cho vận động viên Bóng đá nữ U17 quốc gia.
  2. Luận án đã lựa chọn được 130 bài tập huấn luyện sức bền chuyên môn cho vận động viê Bóng đá nữ U17 quốc gia: Nhóm bài tập phát triển sức bền chung (19 bài tập); Nhóm bài tập phát triển sức bền chuyên môn (111 bài tập).
  3. Kết quả ứng dụng các bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho vận động viê Bóng đá nữ U17 quốc gia trong 1 năm thực nghiệm đã khẳng định tính hiệu quả của của các bài tập huấn luyện sức bền chuyên môn mà luận án lựa chọn, ý nghĩa khác biệt về giá trị trung bình với P<0.05 ở kết quả kiểm tra 5 test đánh giá sức bền chuyên môn thu được giữa các giai đoạn thực nghiệm.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục học
  • Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Xuân Sinh, PGS.TS Ngô Trang Hưng
  • Tác giả: Trần Huy Đức
  • Số trang: 303
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Thể dục thể thao 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=41261
  https://drive.google.com/file/d/1pNgWMadotYgHWPLFqztYQhRDJKlooDlP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page