Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Biến Động Lớp Phủ, Sử Dụng Đất Cho Bảo Đảm An Toàn Đường Bộ Dọc Quốc Lộ 6 Ở Tỉnh Hòa Bình

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Biến Động Lớp Phủ, Sử Dụng Đất Cho Bảo Đảm An Toàn Đường Bộ Dọc Quốc Lộ 6 Ở Tỉnh Hòa Bình Bằng Dữ Liệu Terra ASTER
  Tổng quan về biến đ ng lớp phủ, sử dụng đất; Đặc điểm dữ liệu ảnh vệ tinh Terra STER; Thu thập dữ liệu ảnh vệ tinh, bản đồ , các tài liệu, số liệu khác có liên quan đến lớp phủ, sử dụng đất khu vực nghiên cứu; Nghiên cứu cơ sở khoa học và lựa chọn phương pháp phân loại sử dụng đất, lớp phủ từ dữ liệu ảnh vệ tinh Terra STER; Đánh giá kết quả.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đình Minh
  • Tác giả: Vũ Thị Hiền
  • Số trang: 85
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69686
  https://drive.google.com/uc?id=1k-wzbsh04zdRXk-MjOqR2hI9ddKDZ3Qy
   

Share This Page