Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cảnh Quan Phục Vụ Định Hướng Phát Triển Nông, Lâm Nghiệp Hai Huyện Biên Giới Việt - Lào

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tự Nhiên' started by quanh.bv, Feb 4, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cảnh Quan Phục Vụ Định Hướng Phát Triển Nông, Lâm Nghiệp Hai Huyện Biên Giới Việt - Lào Thuộc Tỉnh Kon Tum
  Phát hiện và làm rõ tính quy luật hình thành, phân hóa cảnh quan khu vực nghiên cứu: xây dựng được bản đồ cảnh quan tỉ lệ 1:50.000 theo 8 cấp phân vị, với đơn vị cơ sở là cấp dạng cảnh quan, thể hiện khách quan sự phân hóa và phân bố có quy luật của các đơn vị cảnh quan khu vực nghiên cứu. Yếu tố địa hình thông qua tác động của quy luật đai cao có vai trò hết sức quan trọng chi phối quá trình hình thành các đơn vị cảnh quan trong khu vực nghiên cứu. Đồng thời, với vị trí ngã ba Đông Dương, có khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - nhân tố động lực biến đổi cảnh quan góp phần hình thành nên những đặc trưng cảnh quan đối với hai huyện miền núi biên giới.
  • Luận án tiến sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí tự nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm
  • Tác giả: Phan Hoàng Linh
  • Số trang: 204
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=34029
  https://drive.google.com/uc?id=1ps94ZIPLZSaql3Dk-AdJgnaF7eStYpPo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page