Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cảnh Quan Sinh Thái Phục Vụ Sử Dụng Hợp Lý Lãnh Thổ Các Huyện Đồng Bằng Ven Biển Tỉnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tự Nhiên' started by quanh.bv, Jun 17, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cảnh Quan Sinh Thái Phục Vụ Sử Dụng Hợp Lý Lãnh Thổ Các Huyện Đồng Bằng Ven Biển Tỉnh Thanh Hóa
  NCS đã xây dựng bản đồ cảnh quan sinh thái tỷ lệ 1: 50.000 với 6 cấp phân vị gồm 1 hệ, 1 phụ hệ, 1 kiểu, 3 lớp, 5 phụ lớp, 90 loại cảnh quan sinh thái và bản đồ phân vùng cảnh quan với 3 cấp phân vùng gồm 1 miền, 1 vùng và 3 tiểu vùng cảnh quan. - Trên cơ sở kết quả đánh giá, hiện trạng phát triển và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các huyện đồng bằng ven biển và toàn tỉnh Thanh Hóa, luận án đã đề xuất định hướng và những giải pháp sử dụng hợp lý đối với từng đơn vị cảnh quan nhằm sử dụng hợp lý TNTN và BVMT. Thành lập bản đồ định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa. - Căn cứ vào mục tiêu phát triển và định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ, luận án đã đề xuất các giải pháp trong việc sử dụng tài nguyên đất, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển các ngành kinh tế nông, lâm nghiệp và du lịch, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường. Những đề xuất định hướng và các giải pháp sử dụng hợp lý cảnh quan lãnh thổ là cơ sở khoa học cho các nhà quản lí tham khảo để lập quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành kinh tế nông, lâm nghiệp và du lịch ở các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa.
  • Luận án tiến sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí tự nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Duy Lợi, PGS.TS Lại Vĩnh Cẩm
  • Tác giả: Lê Hà Thanh
  • Số trang: 181
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=33153
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page