Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Chế Độ Sóng, Dòng Chảy Và Vận Chuyển Trầm Tích Vùng Nước Biển Ven Bờ Nam Định

Discussion in 'Chuyên Ngành Hải Dương Học' started by quanh.bv, Mar 18, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lan truyền sóng biển, vận chuyển trầm tích v à bồi xói là những lĩnh vực khoa học quan trọng, được các nhà khoa học rất quan tâm. Trong thực tế, sóng và vận chuyển trầm tích nói chung, gây xói lở và ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế x ã hội ở nhiều vùng ven biển. Nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật khác nhau đ ã được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề trên và tính toán mô hình là một trong những công cụ quan trọng giúp ích cho việc xây dựng các giải pháp đó. Luận văn đã đạt được các két quả chính như sau: Đã tìm hiểu bộ chương trình Mike, lựa chọn các mô đun tính toán phục vụ cho luận văn , có thể vận hành mô hình áp dụng cho các bài toán thực tế. Đây là bộ chương trình có khả năng tính toán tốt với các bài toán thực tế. Đã thu thập các nghiên cứu trước đây liên quan đến khu vực nghiên cứu của các tác giả trong nước cũng như ngoài nước.
  • Luận văn thạc sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Hải Dương Học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Minh Sơn
  • Tác giả: Vũ Công Hữu
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2010
  Link Download
  http://hus.vnu.edu.vn/files/LuanVan/LuanVan-VuCongHuu-2010.pdf
   

Share This Page