Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cơ Sở Địa Lý Học Trong Khai Thác Sử Dụng Đất Đai Phục Vụ Quy Hoạch Bền Vững Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tài Nguyên & Môi Trường' started by quanh.bv, Jan 31, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cơ Sở Địa Lý Học Trong Khai Thác Sử Dụng Đất Đai Phục Vụ Quy Hoạch Bền Vững Thành Phố Đà Lạt Và Vùng Phụ Cận - Tỉnh Lâm Đồng
  1. Đóng góp về mặt khoa học: Góp phần bổ sung cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu khai thác sử dụng đất đai theo tiếp cận địa lý học cho quy hoạch và sử dụng đất bền vững các đô thị cao nguyên nhiệt đới. Làm phong phú thêm hướng nghiên cứu của địa lý học ứng dụng trong quy hoạch sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho phát triển bền vững lãnh thổ.
  2. Đóng góp về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để địa phương tham khảo cho tổ chức lãnh thổ, quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu của luận án có thể áp dụng cho toàn vùng Tây Nguyên và vùng khác có điều kiện tương tự.
  3. Điểm mới từ kết quả nghiên cứu:
  - Làm rõ được đặc điểm và sự phân hóa không gian có tính quy luật của lớp phủ thổ nhưỡng lãnh thổ thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận, được minh chứng qua hệ thống các đơn vị phân vùng địa lý thổ nhưỡng thể hiện trên bản đồ ở tỷ lệ 1/100.000.
  - Đề xuất được định hướng không gian và giải pháp sử dụng đất bền vững thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận, trên cơ sở phân tích tổng hợp kết quả đánh giá phân hạng đất đai, thoái hóa đất và phân vùng địa lý thổ nhưỡng.
  • Luận án tiến sĩ Địa lý
  • Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Kỳ, GS. TSKH. Hoàng Văn Huây
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thủy
  • Số trang: 280
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện khoa học và Công nghệ 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=34578
  https://drive.google.com/uc?id=1NQZE7h3xd6QjINhyuGdUaD9ekQJnPZJD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page