Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Đánh Giá Rủi Ro Và Cảnh Báo Nguy Cơ Lũ Quét Cho Lưu Vực Sông Ngàn Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Thủy Văn Học' started by quanh.bv, May 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Đánh Giá Rủi Ro Và Cảnh Báo Nguy Cơ Lũ Quét Cho Lưu Vực Sông Ngàn Phố - Ngàn Sâu
  Lũ quét được coi là một trong những loại hình thiên tai khí tượng thủy văn nguy hiểm, được đặc trưng bởi tính đột ngột, xuất hiện bất ngờ và di chuyển hầu như không thể đoán trước. Lũ quét đang gây tổn thương hiện hữu hàng năm và tiềm ẩn rủi ro cao cho các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó tính mạng con người. Các công trình nghiên cứu về lũ quét ở trong và ngoài nước đã đề cập đến nhiều khía cạnh, như ảnh hưởng của lũ quét, nguy cơ lũ quét, tổn thương do lũ quét, rủi ro do lũ quét, cảnh báo nguy cơ lũ quét. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một phương pháp chung có thể áp dụng cho các hệ thống lưu vực sông. Luận án “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá rủi ro và cảnh báo nguy cơ lũ quét cho lưu vực sông Ngàn Phố - Ngàn Sâu” được thực hiện nhằm xác định được phương pháp và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lũ quét và đề xuất phương pháp xác định ngưỡng mưa phục vụ cảnh báo lũ quét cho lưu vực sông Ngàn Phố - Ngàn Sâu.
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Thủy văn học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Hồng Thái PGS.TS Lã Văn Chú
  • Tác giả: Hoàng Văn Đại
  • Số trang: 189
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=37357
  https://drive.google.com/uc?id=1a0veUfGWf-dF-wVQjVjkITiFKTUnto9V
   

Share This Page