Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Nhân Cách Và Những Vấn Đề Cảm Xúc Hành Vi Ở Sinh Viên Ngành Công Nghệ Thông Tin

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by nhandanglv123, Nov 24, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Nhân Cách Và Những Vấn Đề Cảm Xúc Hành Vi Ở Sinh Viên Ngành Công Nghệ Thông Tin
  Trắc nghiệm NEOPI –R 60 từ thuyết 5 yếu tố (Big Five Factor) trong nghiên cứu nhân cách và YSR trong nghiên cứu các vấn đề cảm xúc hành vi đã được nhiều công trình khoa học sử dụng tại Việt Nam. Bài viết này trình bày đặc điểm nhân cách của sinh viên ngànhcông nghệ thông tin qua thang đo NEO-60VN và các vấn đề cảm xúc hành vi qua thang YSR. Khách thể nghiên cứu gồm 325 sinh viên ngành công nghệ thông tin năm nhất thuộc trường ĐH FPT. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối tương quan giữa các mặt nhân cách với các vấn đề cảm xúc hành vi. Bên cạnh đó,nghiên cứu sử dụng các thuật toán xác suất thông kê hiện đại đưa ra mô hình hồi quy dự báo xu hướng hình thành các vấn đề cảm xúc hành vi từ các mặt nhân cách khác nhau
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thành Nam
  • Tác giả: Khuất Thị Hoa
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89424
  https://drive.google.com/uc?id=1eUZdgWYEv1iN0YReM28IY3eltwgD6exY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page