Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đánh Giá Cảnh Quan Phục Vụ Định Hướng Sử Dụng Hợp Lý Lãnh Thổ Lưu Vực Sông Lại Giang

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tự Nhiên' started by quanh.bv, Feb 9, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đánh Giá Cảnh Quan Phục Vụ Định Hướng Sử Dụng Hợp Lý Lãnh Thổ Lưu Vực Sông Lại Giang
  Sử dụng hợp lý (SDHL) lãnh thổ trên cơ sở quản lý lưu vực sông (LVS) là một hướng tiếp cận, được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới từ nửa cuối thế kỷ XX và phát triển mạnh trong vài thập niên gần đây. Đến nay, hàng trăm tổ chức quốc tế được thành lập, phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên(TNTN) trên các LVS, nhằm tối đa hoá lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội nhưng không tổn hại đến tính bền vững của hệ thống môi trường, duy trì các điều kiện sống lâu bền cho con người. Việc SDHL một lãnh thổ còn đòi hỏi phải có những hiểu biết sâu sắc về cảnh quan thiên nhiên khu vực, nhằm xác định cơ sở khoa học về mối quan hệ giữa cảnh quan (CQ) với bảo vệ, sử dụng và tái tạo TNTN.
  • Luận án tiến sĩ Địa lý
  • Chuyên ngành Địa lý tự nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trương Quang Hải, TS. Lương Thị Vân
  • Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
  • Số trang: 186
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1057586
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page