Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đánh Giá Thực Trạng Về Người Công Giáo Di Cư Vùng Nhà Thờ Thái Hà Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandang123, Jul 31, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đánh Giá Thực Trạng Về Người Công Giáo Di Cư Vùng Nhà Thờ Thái Hà Hà Nội Tiếp Cận Với Giáo Dục
  Song song với công cuộc đổi mới đất nước, nhiều cơ hội kinh tế được mở ra cho người dân. Về bản chất, sự nghiệp đổi mới đã dẫn đến những biến đổi về cấu trúc xã hội và có sự chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Sự gia tăng tốc độ sản xuất hàng hoá công, nông nghiệp và sự thay thế vị trí, vai trò của sức lao động bằng công nghệ qua các nguồn đầu tư kinh tế lớn đã trở thành nhân tố cơ bản trong quá trình giải phóng một bộ phận lao động dư thừa ở nông thôn và khuyến khích họ đi làm ăn xa nhằm tìm kiếm những cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn. Do vậy, di cư trở thành một vấn đề có tính quy luật giống như quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở các quốc gia khác.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Đức Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1004086
   
  Last edited by a moderator: Jun 24, 2017

Share This Page