Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Bộ Tiêu Chuẩn Để Tự Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by quanh.bv, Oct 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Bộ Tiêu Chuẩn Để Tự Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học Của Nhóm Ngành Khoa Học Tự Nhiên Tại Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
  Tổng quan về các hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT), tự đánh giá CTĐT. Nghiên cứu các cơ sở khoa học liên quan đến việc xây dựng tiêu chuẩn/ tiêu chí đánh giá CTĐT qua tìm hiểu một số các mô hình trên thế giới như: Saylor, Alexander, Lewis, CIPP, Kirkpatrick. Đề xuất các tiêu chuẩn/tiêu chí để tự đánh giá CTĐT đối với nhóm ngành KHTN của bậc đại học tại Trường KHTN. Trình bày Kết quả đánh giá bộ tiêu chuẩn đề xuất của giảng viên và cán bộ quản lý; nhận xét ưu điểm và hạn chế của bộ tiêu chuẩn được đề xuất
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Hảo
  • Tác giả: Phạm Thị Thuận
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011365
   
  Last edited by a moderator: Jun 24, 2017

Share This Page