Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Giảm Nhẹ Thiệt Hại Do Tai Biến Lũ Lụt Lưu Vực Sông Thu Bồn

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Mạo Và Cổ Địa Lý' started by nhandang123, Mar 1, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Giảm Nhẹ Thiệt Hại Do Tai Biến Lũ Lụt Lưu Vực Sông Thu Bồn
  Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu địa mạo cho giảm thiểu tai biến lũ, xác định hiện trạng và nghiên cứu dấu vết của tai biến lũ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát sinh tai biến lũ và nghiên cứu đặc điểm địa mạo sông Thu Bồn. Từ đó phân tích cấu trúc địa mạo chung của toàn lưu vực và một số lưu vực bộ phận từng chịu nhiều tai biến và mối quan hệ của chúng với khả năng phát sinh tai biến lũ. Bước đầu dự báo xu hướng phát triển và biện pháp cảnh báo lũ trên cơ sở phân tích địa mạo và sự trợ giúp của GIS đối với những bộ phân khác nhau nhằm giảm nhẹ thiệt hại do chúng gây ra trên lưu vực sông Thu Bồn thuộc các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và một phần của tỉnh Kon Tum.
  • Luận án tiến sĩ Địa lý
  • Chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lý
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Văn Bào, GS. TS. Đào Đình Bắc
  • Tác giả: Nguyễn Hiệu
  • Số trang: 174
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2007
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1010680&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page