Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp Bền Vững Ở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Mạo Và Cổ Địa Lý' started by nhandang123, Feb 12, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp Bền Vững Ở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
  Làm rõ được đặc điểm địa hình và các quá trình địa mạo của huyện Đại Từ. Xác định được nhu cầu của phát triển nông - lâm nghiệp của huyện Đại Từ về mặt địa hình và quá trình địa mạo (trong mối liên quan với tài nguyên địa hình, mối quan hệ địa mạo - thổ nhưỡng và suy thoái đất do xói mòn). Đánh giá được vai trò tác động của địa hình - địa mạo trong phát triển nông - lâm nghiệp. Đề xuất những định hướng sử dụng, giải pháp quản lý tài nguyên địa mạo phù hợp cho phát triển bền vững nông, lâm nghiệp của huyện miền núi Đại Từ.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lý
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Văn Bào
  • Tác giả: Vũ Thị Phương
  • Số trang: 96
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1012101&sp=T&sp=3&suite=def
  http://sachviet.edu.vn/forums/dvd-ebook-luan-van.117/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page