Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Địa Tầng Phân Tập Trầm Tích Pleistocen Muộn - Holocen Đới Bờ Khu Vực Giao Thủy - Hải Hậu

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chất Học' started by nhandanglv123, Nov 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Địa Tầng Phân Tập Trầm Tích Pleistocen Muộn - Holocen Đới Bờ Khu Vực Giao Thủy - Hải Hậu, Nam Định
  Khu vực đới bờ Giao Thủy – Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Định là một bộ phận cấu thành châu thổ Sông Hồng, với phía bắc là cửa sông Ba Lạt, phía Nam là cửa Lạch Giang. Từ Pleistocen muộn khu vực nghiên cứu đã xảy ra những biến động rất lớn về địa tầng, trầm tích, địa mạo của đới bờ, sự thay đổi đường bờ và quá trình dịch chuyển cửa sông. Lịch sử tích tụ trầm tích liên quan chặt chẽ với các pha biển tiến và biển thoái trong Pleistocen muộn đến hiện đại. Tuy đã có một số công trình nghiên cứu về địa tầng, địa chất Đệ Tứ song các công trình vẫn chưa nghiên cứu về địa tầng phân tập, một hướng nghiên cứu mới về trầm tích luận nhằm làm sáng tỏ quy luật tiến hóa trầm tích trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển toàn cầu.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Địa chất học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Nhàn
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
  • Số trang: 68
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93334
  https://drive.google.com/uc?id=1T8BsFPw5Fg34NGwgIxgNeyPE2nypsPSZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page