Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Môn Võ Thuật Công An Nhân Dân Cho Sinh Viên

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Jul 30, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-30_14-38-43.png
  Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Môn Võ Thuật Công An Nhân Dân Cho Sinh Viên (Hệ Đào Tạo) Tại Học Viện An Ninh Nhân Dân
  1. Thực trạng công tác giảng dạy võ thuật CAND cho sinh viên tại Học viện ANND còn bộc lộ những mặt hạn chế nhất định. Giảng viên võ thuật có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề. Kết quả học tập môn võ thuật của sinh viên Học viện ANND chưa cao, chủ yếu đạt ở mức trung bình khá, vẫn còn tỷ lệ nhỏ ở mức yếu.
  2. Qua nghiên cứu, luận án xác định được 13 nhân tố thuộc 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy võ thuật CAND tại Học viện ANND gồm: Nhóm yếu tố thuộc về giảng viên (3 nhân tố); Nhóm yếu tố thuộc về sinh viên (3 nhân tố); Nhóm yếu tố yếu tố về cơ sở vật chất và phương tiện dạy học (3 nhân tố); Nhóm yếu tố yếu tố về nội dung giảng dạy (3 nhân tố); Nhóm yếu tố yếu tố khách quan (1 nhân tố). Đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của những yếu tố đến chất lượng giảng dạy môn võ thuật CAND. Trên cơ sở đó luận án đã đánh giá được thực trạng các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy môn võ thuật CAND tại Học viện ANND
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục học
  • Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đương Bắc, TS Nguyễn Thy Ngọc
  • Tác giả: Ngô Hải Hà
  • Số trang: 243
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Thể dục thể thao 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=41275
  https://drive.google.com/file/d/18cM3qFbJ_mQrHRRGmKC3wjpsXQDxr621
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page