Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Feb 19, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Gang Thép Tỉnh Thái Nguyên
  GDTC là một trong những nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển con người toàn diện của Đảng và nhà nước ta. Vấn đề GDTC cho học sinh đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt, điều này được thể hiện trong các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ban bí thư trung ương Đảng như: Quyết định 2198/QĐ-TTg, ngày 3/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ sự cần thiết phải chútrọng cải tiến nội dung, phương pháp nhằm phát triển thể lực góp phần nâng caochất lượng GDTC trong nhà trường các cấp, xây dựng quy hoạch phát triển và kếhoạch đổi mới công tác GDTC và thể thao học đường từ nay tới năm 2025
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Hà Quang Tiến
  • Tác giả: Hà Văn Vĩnh
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-thong-gang-thep-tinh-thai-nguyen-219121.html
  https://drive.google.com/uc?id=1Qaf791-Z_7LPYiI_P3VBxWeLGrjZCwJ7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 20, 2021

Share This Page