Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Giáo Dục Thể Chất Cho Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Aug 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-10_0-6-48.png
  Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Giáo Dục Thể Chất Cho Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp
  Đề tài đã hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn đề về quan điểm của Đảng, Nhà nước trong các trường cao đẳng, đại học; thống nhất các khái niệm có liên quan; nghiên cứu khái quát về công tác giáo dục thể chất trong các trường cao đẳng, đại học cũng như làm rõ các yếu tố ảnh hưởng tới công tác GDTC trong các trường cao đẳng, đại học; phân tích khái quát về Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp cũng như phân tích các công tringh nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan, làm cơ sở tiến hành nghiên cứu các nhiệm vụ tiếp theo của đề tài.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu, TS. Lý Đức Trường
  • Tác giả: Phạm Quang Đức
  • Số trang: 191
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=41169
  https://drive.google.com/file/d/1NmgpQtEflw5RLVqTXqBbY4wSaBGjyirK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 10, 2023

Share This Page