Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hình Thái Đô Thị Hà Nội Phục Vụ Định Hướng Qui Hoạch Dưới Sự Trợ Giúp Của Viễn Thám

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hình Thái Đô Thị Hà Nội Phục Vụ Định Hướng Qui Hoạch Dưới Sự Trợ Giúp Của Viễn Thám Và GIS
  Nghiên cứu hình thái đô thị tích hợp viễn thám và hệ thông tin địa lý đã được tiến hành tại nhiều đô thị trên thế giới. Tại Việt Nam thì đây là nghiên cứu đầu tiên với qui mô lớn về không gian và thời gian, đặc biệt là trắc lượng biến đổi hình thái thông qua các chỉ số không gian. Luận án đã đạt được những điểm mới sau: Ứng dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng trên phần mềm eCognition trong phân loại ảnh vệ tinh có độ phân giải trung bình khu vực Hà Nội. Lựa chọn và xác lập được bộ thông số trắc lượng hình thái phù hợp với đặc điểm hình thành và phát triển không gian đô thị của Hà Nội. Chỉ ra được mối quan hệ không gian của các đối tượng đô thị thông qua sự biến thiên của bộ chỉ số. Xác định được đặc điểm hình thái đô thị Hà Nội và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển hình thái không gian đô thị Hà Nội.
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Cự, TS. Đinh Thị Bảo Hoa
  • Tác giả: Lê Thị Minh Phương
  • Số trang: 174
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2014
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80497
  https://drive.google.com/uc?id=19_-bzdos4IMv8Oj5ecg2DKSDgUAqkaCk
   

Share This Page