Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Khả Năng Mô Phỏng Mùa Các Yếu Tố Khí Tượng Trên Lãnh Thổ Việt Nam Bằng Phương Pháp Thủy

Discussion in 'Chuyên Ngành Khí Tượng & Khí Hậu Học' started by nhandang123, Feb 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Khả Năng Mô Phỏng Mùa Các Yếu Tố Khí Tượng Trên Lãnh Thổ Việt Nam Bằng Phương Pháp Thủy Động Và Thống Kê
  Trình bày những nghiên cứu trong nước và nước ngoài về dự báo và mô phỏng khí hậu khu vực hạn mùa bằng phương pháp số. Phân tích phương pháp động lực- thống kê bao gồm mô hình hóa khí hậu khu vực và thống kê hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số và các phương pháp đánh giá. Tiến hành các thử nghiệm độ nhạy và kết quả mô phỏng nhiều năm các đặc điểm hoàn lưu, nhiệt độ và mưa trong mùa gió mùa mùa hè trên khu vực Đông nam á bằng mô hình RegCM3. Cải thiện kết quả mô phỏng nhiệt độ bề mặt nhờ cài đặt sơ đồ tham số hóa đối lưu mới và hiệu chỉnh nhiệt độ, lượng mưa của mô hình RegCM3 về gần với thực tế bằng phương pháp ANN và đánh giá kết quả.
  • Luận án tiến sĩ Khí tượng học
  • Chuyên ngành Khí tượng học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền, GS. TS. Nguyễn Văn Hữu
  • Tác giả: Hồ Thị Minh Hà
  • Số trang: 163
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1012262
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2018

Share This Page