Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Khảo Sát Các Nhân Tố Chủ Yếu Tác Động Đến Kết Quả Đào Tạo Tiến Sĩ Của Đại Học Quốc Gia

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, May 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Khảo Sát Các Nhân Tố Chủ Yếu Tác Động Đến Kết Quả Đào Tạo Tiến Sĩ Của Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  Luận văn này tập trung nghiên cứu về những yếu tố chính tác động đến chất lượng đào tạo tiến sĩ – với trường hợp cụ thể là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại và đẩy mạnh đầu tư vào những yếu tố có tác động lớn trong quá trình đào tạo qua đó có thể nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ. Nghiên cứu tiến hành trên 112 chương trình đào tạo, đã khảo sát 356 nghiên cứu sinh và 179 giảng viên ở ĐHQGHN thông qua bảng hỏi và phỏng vấn.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức
  • Tác giả: Ngô Tiến Nhật
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84502
  https://drive.google.com/uc?id=1gOlSgmI_YoVC-OC4myv5uG7SkCbbBNbZ
   
  Last edited: May 15, 2020

Share This Page