Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Mô Hình Đào Tạo Giáo Viên Mầm Non Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Mầm Non' started by quanh.bv, Apr 22, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-4-22_0-47-44.png
  Chúng ta đều biết rằng, giáo dục có một vai trò rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước. Trải qua bao thập kỷ, Đảng và Nhà nước ta luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Sau Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI vào tháng 10/2013, vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được coi như là một trong những nội dung vừa chiến lược, vừa cấp thiết. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước, Việt Nam đang cần một quyết sách toàn diện, căn bản, xứng tầm với lĩnh vực quan trọng hàng đầu này. Đây là sứ mệnh thiêng liêng, đồng thời cũng vô cùng nặng nề để Việt Nam bước vào hàng ngũ các nước phát triển.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục mầm non
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Quang Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hóa
  • Số trang: 148
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2020
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/57429
  https://drive.google.com/file/d/1RM_Bu0DLd6pb2IALWIXwgs0KV6DJGxBE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page