Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mô Phỏng Mưa Đối Lưu Bằng Mô Hình Rams Cho Khu Vực Trung Bộ

Discussion in 'Chuyên Ngành Khí Tượng & Khí Hậu Học' started by nhandang123, Feb 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Mô Phỏng Mưa Đối Lưu Bằng Mô Hình Rams Cho Khu Vực Trung Bộ
  Tổng quan về dòng, mây và mưa trên địa hình núi. Trình bày một số sơ đồ tham số hoá đối lưu dùng trong mô hình quy mô vừa, thể hiện qua sơ đồ Kuo, sơ đồ Fritsch-Chappell, sơ đồ Tiedtke. Nghiên cứu cải tiến sơ đồ Kain-Fritsch cho mô hình quy mô vừa RAMS. Nêu một số kết quả tính toán cho khu vực Trung bộ. Kết quả thu được trong luận án cho thấy rất rõ khả năng của sơ đồ Kaiin-Fritsch cải tiến trong việc mô phỏng/dự báo mưa lớn trên địa hình núi phức tạp ở khu vực Trung bộ Việt Nam. Có được các dự báo mưa lớn với độ chính xác cao sẽ góp phần quan trọng trong việc cảnh báo/dự báo lũ quét trên khu vực thượng lưu cũng như lũ lụt nói chung trên khu vực hạ lưu của các con sông, góp phần giảm nhẹ các thiệt hại về người và của trên khu vực miền núi Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ khí tượng
  • Chuyên ngành Khí tượng học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Trần Tân Tiến
  • Tác giả: Nguyễn Minh Trường
  • Số trang: 142
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1045569
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2018

Share This Page