Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Mối Liên Hệ Giữa Hoạt Động Xâm Nhập Lạnh Với Các Trường Khí Quyển Qui Mô Lớn

Discussion in 'Chuyên Ngành Khí Tượng & Khí Hậu Học' started by nhandanglv123, Nov 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Mối Liên Hệ Giữa Hoạt Động Xâm Nhập Lạnh Với Các Trường Khí Quyển Qui Mô Lớn Trong Các Tháng Mùa Đông Ở Việt Nam
  Nắm bắt được sớm thông tin hoạt động của xâm nhập lạnh có ý nghĩa vô cùng quan trong trong công tác phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt, việc nhận định có tính định lượng hạn mùa sự hoạt động của các đợt xâm nhập lạnh là rất cần thiết. Chính vì những lí do trên, học viên đã chọn đề tài nghiên cứu là: “Nghiên cứu mối liên hệ giữa hoạt động xâm nhập lạnh với các trường khí quyển qui mô lớn trong các tháng mùa đông ở Việt” nhằm tìm ra và xây dựng được một phương pháp dự báo có tính khả thi, phục vụ cho việc dự báo định lượng hạn mùa số đợt xâm nhập lạnh trong mùa đông ở Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Khí tượng và khí hậu học
  • Người hướng dẫn: TS. Bùi Minh Tăng TS. Võ Văn Hòa
  • Tác giả: Đinh Hữu Dương
  • Số trang: 68
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93339
  https://drive.google.com/uc?id=1mlbXP2AWgddXBn07utLeUFLlDeEMa8mg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page