Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Cấu Trúc Hải Dương Với Năng Suất Khai Thác Một Số Loài Cá Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Hải Dương Học' started by nhandanglv123, Jul 31, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Cấu Trúc Hải Dương Với Năng Suất Khai Thác Một Số Loài Cá Kinh Tế Ở Vùng Biển Đông Nam Bộ
  - Luận án xác định được mối quan hệ giữa năng suất khai thác cá ngừ vằn, cá ngừ chấm và cá chỉ vàng với các yếu tố cấu trúc hải dương đặc trưng ở vùng biển Đông Nam Bộ làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác các đối tượng này. - Xác định được bộ chỉ số thích ứng sinh thái của cá ngừ vằn, cá ngừ chấm và cá chỉ vàng góp phần xây dựng mô hình dự báo và nâng cao chất lượng các bản dự ngư trường khai thác các đối tượng nêu trên...
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Hải dương học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Văn Bộ, TS. Nguyễn Khắc Bát
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hướng
  • Số trang: 138
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66236
  https://drive.google.com/uc?id=1_BeszQuutozDkLvthBg9_iyAYu3rS0Gq
   

Share This Page