Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mức Sống Dân Cư Tỉnh Bình Định

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Học' started by quanh.bv, May 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án đã xác định bản chất lý luận của mức sống dân cư (MSDC), phân biệt mức sống dân cư với chất lượng cuộc sống dân cư; Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến MSDC gồm: Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội, trong đó hệ thống thành 2 nhóm nhân tố (bên trong và bên ngoài), từ đó làm rõ mối quan hệ tương hỗ giữa chúng đối với vấn đề cải thiện và nâng cao MSDC. Đồng thời, xây dựng 4 nhóm chỉ tiêu đánh giá (kinh tế, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe; một số điều kiện sống bổ trợ) và 8 phương pháp nghiên cứu khi thực hiện luận án, trong đó phương pháp điều tra xã hội học, phân nhóm thống kê và thang điểm tổng hợp được xem là chủ đạo trong đánh giá sự phân hóa MSDC theo lãnh thổ.
  • Luận án tiến sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Thông, TS. Trương Văn Tuấn
  • Tác giả: Nguyễn Đức Tôn
  • Số trang: 225
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=37206
  https://drive.google.com/uc?id=11R9karj6m1Er6nDV2DGbsavVtSFts_h4
   

Share This Page