Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Và Ứng Dụng Sơ Đồ Ban Đầu Hóa Xoáy Ba Chiều Cho Mục Đích Dự Báo Chuyển Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Khí Tượng & Khí Hậu Học' started by nhandanglv123, Jul 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Phát Triển Và Ứng Dụng Sơ Đồ Ban Đầu Hóa Xoáy Ba Chiều Cho Mục Đích Dự Báo Chuyển Động Bão Ở Việt Nam
  Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến chuyển động của bão và thảo luận về các phương pháp ban đầu hóa xoáy bão. Mô tả phương pháp phân tích xoáy và xây dựng xoáy cân bằng sẽ được ứng dụng để xây dựng sơ đồ ban đầu hóa xoáy, sơ đồ xây dựng xoáy ba chiều cân bằng sẽ được khảo sát thông qua nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) với mô hình WRF. Khảo sát sơ đồ ban đầu hóa xoáy ba chiều xây dựng cho mô hình HRM. Trình bày một số thí nghiệm về độ nhạy của các tham số tùy chọn của sơ đồ để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng và tìm được một bộ tham số thích hợp cho mục đích dự báo quỹ đạo bão trên khu vực biển Đông. Trình bày những thử nghiệm sơ đồ ban đầu hóa xoáy mới. Thiết kế thí nghiệm và kết quả dự báo thử nghiệm, sử dụng HRM_TC với bộ tham số nhận được qua các thí nghiệm khảo sát ở chương 3 để thử nghiệm dự báo qũi đạo bão cho khu vực Biển Đông.
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Khí tượng học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Văn Tân, PGS. TS. Nguyễn Đăng Quế
  • Tác giả: Bùi Hoàng Hải
  • Số trang: 154
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2008
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73034
  https://drive.google.com/uc?id=1oLHWom5gpii3cYm0ht2HeJBaFGJADUI-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page