Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Quá Trình Phát Triển Loại Hình Dạy Lớp Ghép Tiểu Học Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Quá Trình Phát Triển Loại Hình Dạy Lớp Ghép Tiểu Học Ở Việt Nam
  1. Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về dạy học lớp ghép và tổng kết kinh nghiệm quá trình phát triển dạy học lớp ghép tiểu học ở Việt Nam nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng từ năm 1975 đến nay.
  2. So sánh loại hình lớp ghép ở một số nước trên thế giới và trong khu vực, trên cơ sở đó đưa ra các kết luận về vấn đề phát triển của loại hình này nhằm góp phần phát triển giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ở Việt Nam.
  3. Làm phong phú thêm kiến thức về lịch sử giáo dục, lịch sử về phát triển giáo dục tiểu học, về giáo dục học so sánh.
  4. Khẳng định phát triển loại hình lớp ghép tiểu học là việc tạo ra các giá trị mới cho loại hình này về chất lượng, hoàn thiện theo chiều hướng tích cực nhằm đáp ứng nhu cầu người học và yêu cầu của phát triển giáo dục vùng khó khăn.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thành Hưng, PGS.TS. Nguyễn Thị Tính
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Hạnh
  • Số trang: 189
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2011
  Link Download
  http://sdh.tnu.edu.vn/article/details/506

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page