Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Quá Trình Xâm Nhập Mặn Tại Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hải Dương Học' started by nhandanglv123, Jun 5, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Quá Trình Xâm Nhập Mặn Tại Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ
  Luận văn cũng đã tổng hợp được các thông tin từ các tài liệu liên quan (các kết quả nghiên cứu trước; các báo cáo về kinh tế - xã hội của các tỉnh, huyện trong khu vực; các bài báo về quy hoạch, dự án xây dựng tác động đến khu vực cửa sông, ven biển; các quyết định, chính sách liên quan đến bảo vệ, phát triển ven biển khu vực đồng băng Bắc bộ, v.v.), kết hợp với việc phân tích các khu vực khai thác nước sông để đưa ra các bản tin dự báo phục vụ.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hải dương học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn
  • Tác giả: Phạm Thị Diệu Thúy
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88580
  https://drive.google.com/uc?id=1uhEOeF7KtYX4r5RvbtgWR51aRF60Mloo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page