Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Quy Trình Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu GIS Phục Vụ Huấn Luyện, Diễn Tập Trong Quân Đội

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 14, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Quy Trình Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu GIS Phục Vụ Huấn Luyện, Diễn Tập Trong Quân Đội, Lấy Ví Dụ Tại Khu Vực Giáp Ranh Hà Nội, Hòa Bình
  Phân tích CSDL nền địa lý và các yếu tố bổ sung cho mục tiêu huấn luyện địa hình quân sự, diễn tập của Quân đội. Xác lập quy trình công nghệ thành lập cơ s dữ liệu GIS phục vụ mục đích quân sự. Ứng dụng thử nghiệm: Xây dựng cơ s dữ liệu GIS phục vụ mục đích huấn luyện quân sự, diễn tập trong quân đội. Xây dựng một số mô hình 3D tỷ lệ lớn khu vực trung tâm chỉ huy, khu vực tập bài. Xây dựng văn kiện diễn tập từ cơ s dữ liệu GIS bằng việc sử dụng phần mềm chuyên ngành.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Tác giả: Lê Văn Mạnh
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69706
  https://drive.google.com/uc?id=1f6IxC-H23stPknS6n1qx858m3hm7oUqp
   

Share This Page